Byggnader i Gröndal

Aromatics byggnad (Bryggvägen 12-149)

Aromatics byggnad uppfördes mellan 1945 och 1950 för Aromatic Industri AB efter ritningar av arkitekt Gunnar Jacobson. Huset blev känt för sin stora neonskylt. Skylten togs ner år 2014 och huset revs 2015. Nu är Aromatic rivet och här byggs nu 400 lägenheter

Blommensbergsskolan (Blommensbergsvägen 116)

Blommensbergsskolan är en kommunal grundskola som uppfördes mellan 1890- och 1920-talen efter ritningar av Georg A. Nilsson.

charlottenberg01 fg

Charlottendal (Gröndalsvägen 11)

Charlottendal var en av flera mindre gårdar och torp som 1779 avsöndrades från Hägerstens gård och omvandlades till små herrgårdsliknande sommarnöjen. På 1950-talet bodde här byggmästaren Olle Engkvist.

logga ev

Ekensbergs Varv (Mellan Mörtviken och Essingesundet)

Ekensbergs varv anlades år 1873 av Stockholms Transport- & Bogserings AB. Verksamheten lades ner 1971 av dåvarande ägare Salénrederierna.Ekensbergs värdshus (Gröndalsvägen 184)

Byggnaden härrör från 1700-talets första hälft och fungerade tidvis som sjökrog, därav namnet ”värdshus”. Under 100 år fanns Ekensbergs Varvs kontor i huset. Idag är byggnaden k-märkt och innehåller utrymmen för den lokala hyresgästföreningen.

Gröndals kyrka (Gröndalsvägen 61)

Kyrkan som tillhör Hägerstens församling i Stockholms stift invigdes 1969 och är byggd efter ritningar av arkitekterna Backström & ReiniuGula Villan (Gröndalsvägen 153)

Gula villan, även kallad "Ekensbergsfemman", var ursprungligen bostadshus för arbetare vid Ekensbergs varv och uppfördes troligen omkring 1880

Ormberget (Område i norra Gröndal)

Ormberget är ett berg och ett område på norra Gröndal med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från sekelskiftet 1900 längs Utkiksbacken. Här finns även ett klippbad i Mälaren.

Stjärnhusen (Kring Sjöbjörnsvägen)

Området uppfördes som stjärnhus åren 1944 till 1946 samt 1958 till 1962 av byggmästaren Olle Engkvist efter ritningar av arkitektduon Sven Backström och Leif Reinius.

Sjöfortet (Sjöbjörnsvägen 66)

Sjöfortet var Gyllings industrilokal från 1958 som 1967 köptes av KF och byggdes om till kontorslokaler. 1998 renoverades byggnaden och byggdes om till flerbostadshus.

Stora Fågelsången (Längs Lövholmsvägen)

Stora Fågelsången var en av flera mindre gårdar och torp som i slutet av 1700-talet avsöndrades från Hägerstens gård och omvandlades till små herrgårdsliknande sommarnöjen. Se även Charlottendal.

P3201824

Terrasshuset (Gröndalsvägen 48-58)

Byggnaden uppfördes som terrasshus åren 1958 till 1962 av byggmästaren Olle Engkvistefter ritningar av arkitektduon Sven Backströmoch Leif Reinius. Terrasshuset i Gröndal var de första som uppfördes i Sverige

Trekanten (sjö mellan Gröndal och Liljeholmen)

Trekanten ligger i ett parkområde vid Liljeholmen-Gröndal. Fram till mitten av 1800-talet hette sjön Trehörningen. På norra sidan finns en badplats

Copyright © 2003 - 2024 All Rights Reserved Utkiksbacken21.sE