Vinterviken

IMG 4786

Vinterviken är en vik av Östra Mälaren Området gränsar till Gröndal. Vinterviken domineras av Alfred Nobels fabriksbyggnader där olika former av industriell verksamhet bedrivits fram till 1980-talet. 

Vinterviken 1960 Fotograf: okänd (Stockholms Stadsmuseum)

IMG_4755

Packad dynamit från Nobels tid i Vinterviken  Foto: okänd (Tekniska Museets arkiv)


Från dynamitfabrik till festvåning

Fabriken stod klar 1891, fabriken delades upp i tre delar, den första delen användes för kol, den andra delen för lagring av svavelkis, och den tredje för upphettning av kisel i ugnar.

På övervåningen fanns det stora blyklädda kamrar och koncentreringsapparater för svavelsyra som är en viktig komponent vid bildandet av nitroglycerin.

Nitroglycerinet skickades sedan vidare ner till ”knådningshuset” vid vattnet där dynamitmassan handpressades och patronerades.

Efter detta slogs de färdiga dynamitstavarna in i brunt, paraffinerat papper och paketerades i 1 kg kartonger 

Framställningen började avvecklas 1914 och 1920 och då flyttades all sprängmedelstillverkning från Vinterviken till Gyttorp i Västmanland. Provsprängningar och utfördes fram till 1988 i området.

Nobels svavelsyrafabrik från 1891 har numera rustats upp och rymmer Skulpturens Hus, ett av flera projekt som ingår i Kulturpark Liljeholmen. 

Byggnaden, som är K-märkt, och rymmer Alfred Nobel museet som visar upp den industriverksamhet som fanns på platsen. Arkitekter för ombyggnaden var Stefan Hagdahl och Ola Tafvelin. 

Arbetare vid nitroglycerin fabriken i Vinterviken Foto: okänd (Stockholm Stadsmuseum)

Festvåning Vinterviken 2015. sedan 2008 drivs verksamheten av Markus och Erika Aujaley.

Berith Dahlin beskriver Vinterviken och Alfred Nobel Läs mera ►Läs mera om Alfred Nobel ►

Vinterviken ingår i ett övergripande grönstråk från Sätraskogen till Nacka friluftsområde, som förbinds via Årstaskogen och Hammarbyskogen. Området ingår också i ett av Gatu- och Fastighetskontorets projekt kallat Kulturpark Liljeholmen där de första delarna blivit klara 1998. 

Projektet syftar till att ge den södra delen av Storstockholm ett park- och kulturstråk av hög klass och med varierat innehåll kring tre teman: odlingen, konsten och historien. Vid Vinterviken ligger numera bl a ett café och en handelsträdgård intill de befintliga odlingslotterna. 

Vid Nobels gamla svavelsyrafabrik som rustats upp och nu rymme r "Skulpturens hus" finns servering, lekplats och utställningar och i Trekantsparken öppnade våren 1998 en doft- och fruktlekpark. 1 övrigt rustas promenadvägarna längs stränderna upp och sittplatser ordnas. Kulturpark Liljeholmen omfattar förutom Vinterviksområdet och Trekanten även Rävudden, Blommensbergsområdet och Liljeholmstorget. 


Copyright © 2003 - 2024 All Rights Reserved Utkiksbacken21.sE