Stora Fågelsången

Stora Fågelsången är en 1700-talsgård och ett koloniområde i stadsdelen Gröndal i Stockholm. Stora Fågelsången ligger vid västra sidan av sjön Trekanten, norr om Blommensbergsskolan. 

Gården har sedan 1917 varit i Stockholms stads ägo och trädgården är numera förvandlad till kolonilotter utan kolonistugor.

Storafågelsången 1974-1975 001

Foto: L Begtsson (Stockholms Stadsmuseum)

Carl Michael Bellman besökte gärna Fågelsångens gård vid västra änden av sjön Trekanten, som då var bebodd av hans yngre syster Fredrika Eleonora och hennes make slottskassören Georg Stiernhoff.

År 1791 ägdes gården av slottsstenhuggaren Joha E. Blom; då fastställdes även egendomens areal som bestod av 10 tunnland ängsmark, 2 tunnland hagar och 23 tunnland backar. 

År 1815 övergick äganderätten till kattunstryckaren och sockerbrukidkaren David Hirsch och 1831 köpte firman Hirsch & Son fastigheten. 

Skolklass 1900 Fågelsången Fotograf: okänd (Stockholms Stadsmuseum)

Storafågelsången 1974-1975 003

Foto: L Begtsson (Stockholms Stadsmuseum)

Storafågelsången 1974-1975 005

Foto: L Begtsson (Stockholms Stadsmuseum)


Storafågelsången 1974-1975 002

Foto: L Begtsson (Stockholms Stadsmuseum)

Storafågelsongen 1974-1975 004

Foto: L Begtsson (Stockholms Stadsmuseum)

Byggnaden är en mindre herrgård som uppfördes i slutet av 1700-talet där den södra flygeln är den äldsta delen av huset och omnämns 1756 som "nybygget”. 

Stora Fågelsången var en av flera mindre gårdar och torp som i slutet av 1700-talet avsöndrades från Hägerstens gård och omvandlades till små herrgårdsliknande sommarnöjen.

1700-talsgårdarna Stora Fågelsången och Charlottendal ligger fortfarande kvar på sin ursprungliga plats.


Fågelsången (Foto/Film : Fredrik Lundberg)

SF Fotor

Byggnads inventering Stora Fågelsången 1977 av Gerd Fogde och Lars Bengtsson vid Stockholms Stadsmuseum

Läs mera ►

Copyright © 2003 - 2024 All Rights Reserved Utkiksbacken21.sE