Ekensberg varv


Ekensberg varv grundades år 1873 av Stockholms Transport och Bogserings AB, eller Transportbolaget(bildat 1870). Ursprungligen var varvsanläggningen bara tänkt att tillgodose Transportbolagets eget behov, men efter hand började även utomstående att anlita varvet

logga ev


Fram till åren runt sekelskiftet bedrevs huvudsakligen reparationsverksamhet vid Ekensberg. 1906 byggdes de första motorfartygen.
 Fram till 1924, då Transportbolaget försattes i konkurs, byggdes anläggningen ut med flera verkstäder och slipar. 

Varvsdriften övertogs 1925 av ett nybildat företag, AB Ekensbergs Varv


Ekensbergsvarv_konsumentförening

Ekensbergs varv konsumentförening (Foto: Stockholms Stadsmuseum)

Ett problem började dock bli alltmer uppenbart, varvet låg vid Mälaren och fartygen skulle ut till Saltsjön. Både farlederna genom Södertälje kanal, Slussen och Hammarbyleden blev i längden för små för att klara den ökade efterfrågan på större fartyg. Efter att Salénrederierna blivit ägare till Finnboda Varv i Nacka år 1970 lades driften vid Ekensberg ned successivt.

Varvsområdet köptes av Stockholms Stad 1972, som sedan bebyggde det med bostäder under 
1980-talet. 
Idag finns bara en byggnad kvar som påminner om varvtiden, dess forna betydelse avspeglar sig i gatu- och kvartersnamn som Utkiksbacken och kvarteret Blocket, Matrosbacken och kvarteret Taljan och kvarteret Bommen. 

Efter varvet flyttades till Finnboda 1972 byggdes ett nytt stort bostadsområde med sammanhållen strukturplan, klart präglat av reaktionerna mot miljonprogrammet.

Från varvets tid finns två byggnader bevarade – Ekensbergs gamla värdshus från 1700-talet, vilket tjänstgjorde som kontor för varvet, och en av arbetarbostäderna vid Mörtviken.


Ekensbergs varvs dockor (Fotograf : okänd)

Ekensbergs Varv 1960 från Gröndal (Foto: Stockholms Stadsmuseum)

Flytdocka Ekensbergs varv (Fotograf : okänd)
(Fotograf : okänd)

Kylfartyget San Bals byggt 1955 på Ekensbergs varv (Fotograf : okänd)


Fartyget byggdes åt Saléns Rederiet. Minnet av detta bananfartyg har odödliggjorts genom Povel Ramels sång 

Måste vägen till Curacao gynga så kapten ursäkta jag sjynga så 
Puts väck min sömn till sista uns bland utspilld Genever och tummelduns ....
Måste vägen till Curacao gynga så?..............

April 1964  Såldes fartyget till Sudoimport, Moskva, Sovjetunionen. Omdöpt till OLUTORKA. 1977 blev hon upphuggen i fd Sovjetunionen.
M/S Star Altair: Motorfartyg, byggt 1959 vid Ekensbergs varv i Stockholm (Fotograf : okänd)


Copyright © 2003 - 2024 All Rights Reserved Utkiksbacken21.sE