Historia Blocket 23 på Utkiksbacken 21 (f.d. Hasselvägen 9)

Den 23 oktober 1905 såldes tomten ”Lit2 nr19 kallad furuskog" av Gröndals Tomt och Byggnads AB som redan år 1898 hade köpt in Gröndals gård och styckat marken till tomter för hyresvillor i området. 

Köpare var målarmästare August Herman Holmberg som var 38 år gammal och född i Finland, nu hade han nappat på erbjudandet om att skaffa sig en egen hyresvilla  på Hasselvägen 9  i Gröndal. 

Gatunamnet Utkiksbacken kom senare då man ändrade till namn med varv's anknytning.

August var hantverkare som dom flesta andra som uppförde hyresvillorna på Utkiksbacken vid 1900 talets början. När huset stod färdigbyggt 1906 fanns där åtta moderna lägenheter i huset med kakelugnar, marmordiskbänkar 
och utedass på gården. 

Hantverkarna som byggde huset var timmermän från Bergsunds varv i närheten. Det var skickliga timmermän med stor erfarenhet av fartygsbyggande.

Gröndals Tomt och Byggnads AB fick efter att dom sålt tomterna i området mycket kritik för att de varken ordnat ordentliga vägar, vatten eller avloppsledningar  vilket medförde en närmast olidlig stank inom den tätast bebyggda delen. 

Efter några år hade man kommit till rätta med problemen.

Industrin växte i Gröndal vid den här tiden och det behövdes bostäder till arbetarna och deras familjer, hyresgästerna var oftast arbetare från de närbelägna fabrikerna i Gröndal och Lövholmen. 

Ägarna hyrde ut större del av husen för att finansiera husbygget, ett hundratal större och mindre hus uppfördes mellan åren 1898-1912.


Gröndal blir en del av Stockholm

Liljeholmens municipalsamhälle inkorporerades med Stockholms stad år 1913. Och detta medförde att byggandet av hyresvillor upphörde i området, från åren 1926-34 var namnet inte Gröndal utan Ekensberg. 

Den enda samlade bebyggelse av det slaget som finns bevarad är den på Ormberget i Gröndal, endast tolv hus finns kvar av ca 40 st i kvarteren Taljan och Blocket. 

Byggnadskonstruktion Blocket 23

blocket

Grunden består av gråsten som är 75 cm tjock och minst 30 cm hög (under väggarna) under skorstens- stocken är det grövre. 

Stommen består av 7,5 cm spontad plank och bjälkar på 7,5x22 cm. Skorstensstockarna är murade av tegel, så  att varje eldstad får ett eget rökrör på 15 centimeter i fyrkant, skorstenarna går upp vid taknocken och 1 m över nocken.

Takstolarna är av 7,5x15 cm virke,  på taket är panel med bräder lagt och täckt med tjärpapp.

Varje kök har dessutom ett  imrör, skorstensstockarnas yttre väggar är 15 cm tjocka och skiljetungorna 7,5 cm tjocka. Dessutom är nitsar murade av 15 cm tjocklek och så breda att minst 30 cm mellanrum blir mellan eldrör eller eldstad och det närmaste träparti i tak och väggar.

Skorstensstockarna är på detta sätt självbärande. Under eldstäderna finns bärjärn insatta. Hydningspapp är spikat i kök och rum både på väggar och tak. 

Panel i rummen med ohyvlat virke och i köken med pärlade bräder. Tak och väggar är spända med papp.
Dörrar, fönster och 
innanfönster till hela huset är grundade, spacklade och strykta två gånger i tonfärg.

I bjälkarna finns insatta blindbottnar i nedre kant och golv av 3,5 cm spontat plank. Mellanrummen är fyllda med torr och ändamålsenlig fyllning. Trappans väggar och tak i förstugorna är panelade, målade, ådrade och fernissade.

Utvändigt är papp spikad över hela huset, reviterat och målat med kalkfärg. Verandor, dörrar och fönster är målade med oljefärg. Taken är målade med limfärg och väggarna är tapetserade. 

Kakelugnar är uppsatta och rökkanalerna i kakelugnar och skorstenar är sammanbundna med plåtrör och framför kakelugnarna är cementplattor lagda.

I Köken finns inmurade järnspisar, imventiler, och slaskledningar. Även här finns cementplattor under och framför järnspisarna.

utk trappa

Utkiksbacken 21 1917Utkiksbacken 21 1978 (Foto: Tommy Högberg)

Vintern 2015

IMG 4729

Vintern 2015

IMG 4725

Vintern 2015

Copyright © 2003 - 2024 All Rights Reserved Utkiksbacken21.sE