Wilhelm Becker 

bild-075 med

1902 kommer Wilhelm Becker till Lövholmen. Från norra Tyskland kommer Carl Wilhelm Becker, son till en skollärare, kemiutbildad och med väderkorn för affärer.  

Helge Palmcrantz hade under 1870-talet utvecklat uppfinningar som kulsprutan och slåttermaskinen. För tillverkningen av slåttermaskinerna uppfördes 1889 en ny fabriksanläggning i Lövholmen.

Anläggningen bestod av det stora fabrikshuset med tillhörande smedja. Färgfirman Wilhelm Becker flyttade vid sekelskiftet sin produktion till Palmcrantzka huset. Förutomutom färg producerades också en mängd andra produkter, exempelvis tvål, konstnärsfärger och förbandsartiklar. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Med första världskrigets utbrott expanderade förbandstillverkningen kraftigt och bolaget beslöt att uppföra en ny byggnad för detta ändamål. Förbandsfabriken, byggdes i tegel i fyra våningar. Under samma period byggdes den stora kontorsbyggnaden. Företagets mångsyssleri avtog med tiden och företaget återgick till enbart färgframställning. Under 1940-talet tillkom ytterligare en fabriksbyggnad och en ångpannecentral. 

De kulturminnesmärkta byggnaderna får inte rivas eller förändras utvändigt.


Antikvarisk förundersökning 2006-12-13 Lövholmen 12 av Nyrens Arkitektkontor Läs mera ►

Becker's företags spöke

Becker's hade också ett företagsspöke vid namn "Boman". Boman skall enligt hörsägen varit den vaktmästare som hängde sig i källaren i emaballagefabriken numera "Konstmuseet Färgfabriken.Anledningen var kärleksproblem. Han fortsatte dock att vakta anläggningen och varnade på olika sätt om något var fel. Troligtvis finns han fortfarande kvar.

Från första dagen såg ofta de äldre som jobbade på Lövholmen till att de nyanställda fick reda på gengångarens existens. Om någon skulle jobba över så blev han eller hon förstås ofta påmind om att ”nu är det bara du och Boman kvar”. Det var säkert ett utmärkt sätt att bevara traditionen.

”Spöken, särskilt i gamla byggnader, talar till människors känsla för historien. De liksom ropar på det liv som inte längre levs där”, anser Georg Drakos, docent i etnologi vid Stockholms Universitet som lagt ned mycket tid på att forska om Boman och berättelserna runt Alcro-Beckers unika industrispöke. 

Men inga skrivna urkunder om Boman eller om hans död finns bevarade. Sedan början av 1990-talet har datorerna tagit över mycket av bevakningen, men legenden om Boman har ändå levt kvar.

"När tillverkningen flyttades från Lövholmen våren 2008 och processer och maskiner stannade så kan förhoppningsvis spöket Boman äntligen gå till ro." 

AB Wilh Becker ägs idag av Jenny Lindén som ärvde företaget av sin far Ulf Lindén. Koncernes kontor ligger numera i Höganäs. Företaget har idag ca: 3000 anställda över hela världen. 


Mer finns att läsa på hemsidan www.becker.se.

Se Foton Copyright © 2003 - 2024 All Rights Reserved Utkiksbacken21.sE