Alfred NobelNobel, Alfred, 1833–96, uppfinnare, kemist och donator. Nobels experiment med sprängmedel påbörjades 1860 i faderns fabrik i Stockholm, dit han återvänt efter uppväxten i Sankt Petersburg. År 1863 fick han sitt första patent på en metod att göra nitroglycerin hanterbart genom att blanda det med svartkrut och tända blandningen med stubintråd. 

Därefter konstruerade han tändhatten och startade industriell framställning av "sprängolja". Med fadern bildades bolaget Nitroglycerin AB. Efter att ha flyttat till Hamburg 1865 utvecklade Nobel bl.a. dynamiten, spränggelatinet och ballistiten ("nobelkrut", ett rökfritt krut för vapenbruk). Sammanlagt tog han ut 355 patent i olika lände
Ett världsomspännande imperium byggdes upp med fabriker i ett stort antal länder. Nobel var senare bosatt även i Paris och San Remo, Italien, samt vid Björkborns herrgård vid Bofors kanonverkstad, som han köpt 1893. Av hans stora förmögenhet testamenterades huvuddelen till prisbelöningar inom vetenskap, litteratur och fredsarbete.Nobels sprängargropar i Vinterviken (Källa Stockholms Stadsmuseum)

Ordningsregler för Vintervikens arbetare (Källa Stockholms Stadsmuseum)

Nobels Nitroglycerinfabrik – olyckorna vid Vinterviken sommaren 1868

Copyright © 2003 - 2023 All Rights Reserved Utkiksbacken21.sE