Trekanten


SSMC002599S

Foto från Nybohovsberget.  (Fotograf: okänd Stockholms Stadsmuseum)

Utflykt trekanten 1907

Utflykt till sjön Trekanten 1907 (Fotograf: okänd Stockholm Stadsmuseum)


Trekanten ligger i ett parkområde vid Liljeholmen-Gröndal. Det finns en promenadslinga som går runt sjön.
Sjön går numera att använda för fiske, utsättning görs av
 öring och regnbåge, fram till mitten av 1800-talet var namnet på sjön Trehörningen.

Trekanten är mera långsträckt än trekantig till formen. Ytan är 12,4 hektar, och går via en kulvert under Trekantsvägen till sitt utlopp i Liljeholmsviken.

Trekantens största djup är 6,6 meter och vattenmängden cirka 500 000 m3. Längd 700 meter och bredd 250 meter.
Vid det nordvästra hörnet, i Gröndal ligger Trekantenbadet, som invigdes 1972. Stockholms kommun plogar vintertid en rund bana på isen, där man kan åka skridskor. 

Under 60-70 talet var vattenskidor på Trekanten en omtyckt sport.


Trekantens industribebyggelse 1967, läs mera om 
Nynäs vid Trekanten

Trekanten 1964 Industriområdet som numera är rivet  
(Foto:Håkan Johnson)

Bilder vid sjön Trekanten i Liljeholmen, Stockholm. 

08 web7


Copyright © 2003 - 2024 All Rights Reserved Utkiksbacken21.sE