Reimersholme


IMG 0856

Vi går över bron till Reimersholme, den gamla Räkenholmen eller Räkningeholmen, som öns äldsta och svårtolkade namn lyder. Den nuvarande bron är från 1942 och kom till samtidigt som HSB började bygga bostäder på holmen. 

På 1770-talet arrenderades ett område på öns västra del av Gustaf von Engeström som där anlade en fabrik för tillverkning av "skedvatten" (salpetersyra). Platsen fick namnet Charlottenburg. Generallöjtnant Johan August Sandels ägde Charlottenburg 1815-1818. Han lät då bygga den första bron till Reimersholme. 

Här uppfördes hans malmgård och väster om gården anlades en engelsk park. Vi går in på gården i kvarteret till höger när vi kommit över bron för att se på malmgården som upprustades på 1940-talet och sedan dess används som daghem. I parken intill gården står en skulptur, "Efter badet" av Nils Sjögren. 

Under 1800-talets senare del förändrades Reimersholme från sommarnöjesö till industriö. Stockholms Yllefabrik anlades på 1860-talet på öns nordöstra sida, mot Långholmskanalen. Fabriken kunde få billig arbetskraft från fängelset på Långholmen, och på 1860- och 1870-talen fanns en provisorisk bro från Långholmen till Reimersholme. Yllefabriken gick i konkurs 1934 och byggnaderna revs 1941. Det enda som nu minner om fabriken är gatunamnet Fabriksbacken. 

Vi går tillbaka ut till brofästet och in genom ett portvalv på andra sidan gatan. Här finns minnen av den mest kända av Reimersholmes industrier, spritfabriken. 1869 anlade 

 Han hade låga priser och bjöd dessutom sina kunder på gratis båtturer till den avlägsna ön med de små båtarna Fix och Färdig. Spritfabrikationen fortsatte långt efter det att L.O. Smith lämnat den. 1917 övergick företaget i Vin- & Spritcentralens ägo. 1978 flyttades verksamheten till Årstadal. 

Byggnaden med portvalvet härrör från en tillbyggnad till spritfabriken på 20-talet. Många av spritfabrikens byggnader från tiden kring första världskriget förstördes genom brand i början av 1980-talet. Ett hus som kallas trappgavelshuset återuppfördes efter branden. 

Vi går ut igen genom portvalvet och uppför Reimerholmsgatan. En mur gick runt fabriksområdet, och en del av denna finns kvar på vänstra sidan av backen. En byggnad, som kallas Åttingen, ursprungligen en cistern som tillhört fabriken, är bevarad intill muren. Gatu- och kvartersnamn på ön anknyter till fabrikens verksamhet: Vindragarvägen, Pokalvägen, Mälteriet, Bränneriet, Flaskan och många andra. 

Reimersholme inbjuder till egna strövtåg. Här finns vackra utsikter åt alla håll, och ön är rikt försedd med konstverk. Västerut vid strandpromenaden på öns södra sida finner vi ett industriminnesmärke, skapat av arkitekten Bertil Johnson 1980-82. Det består av delar av en cistern från spritfabriken.

 Några gamla ekfat har också ställts upp. Allra längst ut på holmens västra udde står Nils Nixons "Galaxen", en guldglänsande rörlig skulptur, uppställd 1982. 

Nu är Reimersholme en bostadsö. På 40-talet började HSB bygga bostäder och den gamla bebyggelsen revs. Några minnen från svunna tider finns ändå kvar. Gå uppför Reimersholmsgatan till backens krön och sedan till höger längs Pokalvägen, förbi Otto Strandmans skulptur av jaktgudinnan Diana och upp till Arla Coldinuordens kors på öns högsta punkt. Arla Coldinuorden var ett av 1700-talets många hemliga ordenssällskap. 

Korset restes vid en festlighet 14 augusti 1790. Det ersattes 1810 av ett nytt kors och 1947 av ännu ett. En platta med chiffertext finns nedanför korset. 


Ur Södermalm - åtta kulturhistoriska vandringar, Monica Eriksson, 1997


Visste du att åsnan som är avbildad på Karlssons Klister-tuben på riktigt levde på Reimersholme?


Se foton>>


Copyright © 2003 - 2024 All Rights Reserved Utkiksbacken21.sE