Från Horn till Hornstull

Den västligaste delen av Södermalm hade sedan medeltiden kallats för Horn, ett namn som med största sannolikhet är uppkallat efter Åsöns spetsiga västra udde. När stadstullen förlades till området på 1660-talet av och en  flottbro byggdes över till Liljeholmen kom den naturligt nog att kallas Hornstull. 

Från Hornstull går idag Liljeholmsbron söderut. Vid nuvarande Bergsundsgatan/Bergsunds strand låg fram till början av 1800-talet en infart till Stockholm 


Horstull (Foto: Stockholms Stadsmuseum)

I området låg från Horns tegelbruk fram till 1600-talet, ett för Stockholm mycket viktigt tegelbruk, och senare bedrevs här också omfattande tobaksodlingar. 


Bergsunds mekansiska verkstads AB 1921-1930. (Foto: Stockholms Stadsmuseum)

Med industrialiseringen på 1800-talet kom de mekaniska verkstäderna och varven att bli de stora arbetsplatserna i området, något de förblev fram till mitten av 1900-talet.


Läs mera om Bergsunds Mekaniska Verkstads AB >>Copyright © 2003 - 2024 All Rights Reserved Utkiksbacken21.sE