Gröndals Varv


Vi vet nu att Gröndalsvarvet , skjulet där TSSM idag huserar, byggdes under slutet av 1910-talet för en kommersiell varvsverksamhet. Namnet var Nya Varvet och byggde mälarbåtar och skärgårdskryssare, bland annat lotteribåtar till segelsällskapen runt Stockholmstrakten.

    

Uppenbarligen samägdes företaget av båtbyggarna Jansson och Johansson, den senare står som ägare till ” ya Varvet” på dess trycksaker.
IMG 1071 Fotor


Göta Segelsällskap, då uppsagda från sitt varv på Reymersholme som skulle rivas, fick 1931 köpa Nya Varvet inklusive slipspel och inventarier för 3000 riksdaler. 


Båtbyggare Janssons verksamhet levde därefter vidare i de lokaler som ej såldes till Göta Segelsällskap på nuvarande Gröndals Båtklubbs upplägg-ningsplats. Båtbyggeriet upphörde vid branden 1952. 

Under 1920, -30 och 40-talen dominerades Skithusviken av tre olika båtanknutna aktörer,  Göta Segelsällskap, Gröndals Båtklubb och Janssons varv.

IMG 1044 Fotor

Snöröjning av taket februari 2015


Copyright © 2003 - 2024 All Rights Reserved Utkiksbacken21.sE