Blommensbergsskolan

Blommensbergs skola startade 1881 men det dröjde inte länge innan den blev för liten.

Skolan bestod av byggnader, som tidigare använts som sommarnöjen. De inköptes för donerade pengar och skolan togs i bruk 1894.

I den del som som fick namnet  "Hundkojan", inreddes två skolsalar på bottenvåningen och två lärarbostäder på övervåningen. Byggnaden finns kvar än idag.

Antalet barn växte i området och ”Stallet” började byggas år 1901,  byggnaden revs 1962 då Essingeleden drogs över skolområdet. 
Redan 1909 behövdes flera byggnader och ”Borgen” byggdes, även denna byggnad revs 1962.

blom_med_hr

Klassfoto 28 april 1928 i ”Hundkojan”

Blommensplacering

Bilden ovan visar byggnadernas placering geografiskt, (”hundkojan” är dold av ”Slottet”).


I slutet av 1920-talet var fördelningen denna i Blommensberg.

Hundkojan: Här gick klass 1 och 2
Stallet: Var en träbyggnad på 3 våningar, här gick klass 3
Borgen:
I denna stenbyggnad gick mellanklasserna
Slottet: Denna byggnad var den största och här fanns gymnastiksalar,skolans toaletter, hörsalar, musiksalar, överlärarexpedition och administration.

Matsalen:
Var en liten träkåk där de fattigaste barnen fick äta gratis, efter att de hade blivit avprickade på listan, det kontrollerades att inget barn var obehörig. Barn som inte fick äta gratis fick ta med smörgåsar och mjölk hemifrån.

Lärarbostaden: här bodde förstås några av lärarna.


Borgen till vänster och Stallet till höger

Klassrum 1960 ”Stallet” Foto: O.Ekberg (Stockholms Stadsmuseum)

Klassrum 1960 ” Stallet” Foto: O.Ekberg (Stockholms Stadsmuseum)

Klädhängare korridor ”Stallet” 1960 Foto: O.Ekberg (Stockholms Stadsmuseum)

Tvättställ korridor ”Stallet” Foto: O. Ekberg (Stockholms Stadsmuseum)

Bild11

1921 behövdes ytterligare en byggnad, "Slottet". Den nya byggnade. Byggnaden inrymde bl a expedition, lärarrum, bibliotek, matsal, träslöjdsal, och 16 klassrum. I och med det kunde skolan ta emot 1 150 elever på 1920-talet. 

Slottet trapphus

Trapphus byggnad ”Slottet” 1983  Foto: Johan Hultenheim (Stockholms Stadsmuseum)

Slottet korridor

Korridor i byggnad ”Slottet” 1983  Foto: Johan Hultenheim (Stockholms Stadsmuseum)

Slottet klassrum

Klassrum i byggnad ”Slottet” 1983  Foto: Johan Hultenheim (Stockholms Stadsmuseum)

Blommensberg 1948. Lärarinnan Dagmar Thunqvist med elever  Foto Bengt Björklund

lararbostad

Lärarbostaden

Renovering av Slottet 2010


I början av 1970-talet minskade antal elever, 1976 gick de sista klasserna ut och skolan stängdes. 

Efter några år av förfall övergick skolan och caféet i statlig ägo. Fram till 1998 fanns här förskollärarseminariet och slöjdlärarutbildningen. 

1996 hade antal barn i stadsdelen åter ökat och på hösten 1998 öppnade Blommensbergsskolan som grundskola för årskurs 6-9 med kulturell inriktning.

Matsalen färdigbyggd 1945

Hundkojan 2010

hundkojan 1970

Hundkojan 1970 Foto: Margareta Cramér (Stockholms Stadsmuseum)

Hundkojan 2015Fotografier nedan från Stockholms Stadsmuseum


Bild11
hundkojan
lararbostad
SSMF067354S
Blomtak
essingeleden06
essingeleden07
022uKYCmrqGA
012uKYCpmnBr
1
19
21
blommensberg_folkskola
Blommensberg49_001
blommensberg49_002
blommensberg49_003
IMG_0995
IMG_0992
IMG_0991
IMG_1013_Fotor
IMG_1014
IMG_1018_Fotor
IMG_1020Copyright © 2003 - 2024 All Rights Reserved Utkiksbacken21.sE