Film-logga

Film Utkiksbacken


Villabebyggelsen i kvarteren Blocket och Taljan på Ormberget är som den enda samlade bebyggelse som finns bevarad av den typiska arbetarbebyggelsen kring sekelskiftet i Stockholm. Särskilt kulturhistoriskt värdefull och ett riksintresse för kulturmiljövården. 
Filmerna nedan visar de 12 hus som finns kvar. 

Utkiksbacken december 2014

Industrin växte i Gröndal vid den här tiden och det behövdes bostäder till arbetarna och deras familjer, hyresgästerna var oftast arbetare från de närbelägna fabrikerna i Gröndal och Lövholmen. 

Ägarna hyrde ut större delar av husen för att finansiera husbygget, ett hundratal större och mindre hus uppfördes mellan åren 1898-1912. Idag finns endast 12 hus kvar. 

Det hade gått att rädda många fler hus i området, det var några som tog upp striden att bevara husen. Tyvärr försvann den största delen av de gamla husen. Varför stod så många och titta på när detta hände?, husen och området hade kunnat bevaras i högre utsträckning och idag varit en guldgruva ur historisk och kulturell mening.

Klicka på länken nedan och se de gamla husen som revs.

Se hus vi minns 

Copyright © 2003 - 2024 All Rights Reserved Utkiksbacken21.sE