Ekensberg

Ekensberg ligger i den nordvästra delen av stadsdelen Gröndal i Söderort inom Stockholms kommun. 
Söder om Ekensberg ligger Mörtviken och norr om Ekensberg ligger Essingesundet. Ekensberg var åren 1926-1934 stadsdelsnamn för den större delen av det nuvarande Gröndal.


               

bild8_med_hr
bild16_med_hr

I den västra delen av området låg mellan åren 1873 och 1971 Ekensbergs Varv. Sedan varvsverksamheten upphörde byggdes bostadshus på 1980-talet. 

Ekensbergsskolan byggdes år 1980. I stadsplanebestämmelserna från den 10 februari 1978 (Pl 6977) föreslogs att endast det gamla Ekensbergs värdshus från mitten av 1700-talet, som var ett kontor under varvstiden skulle bevaras. Byggnaden är k-märkt på stadsplanen.

Gällande nybebyggelsen föreslogs att området skulle uppföras med kopplade punkthus i vinkel som skulle inrama gemensamma södervända gårdar. 

Ekensberg Flygfoto: Nils-Åke Sivertsson (Stockholmskällan.se)

SSMFA034287S

Utsikt över Mörtviken, Gröndal och Ekensberg från Fregattvägen. 1944-1944 
Foto: Fagerberg (Stockholms stadsmuseum). 


Lars Brydes Arkitektkontors ritade området som har fasader i gult tegel och balkongfronter i gult korrugerad plåt. Den höga gula pannskorstenen är numera ett välkänt inslag i stadsbildenav västra Gröndal. 

På den norra sidan intill Essingesundet uppfördes år 2009 ytterligare några bostadshus.

Idag påminner inte området mycket om varvstiden. Bara före detta Ekensbergs värdshus vid Gröndalsvägen finns kvar. Det har rustats upp och integrerats i 1980-talsbebyggelsen och är numera bostadshus. 

I slutet av Gröndalsvägen ligger ett 392 kg tungt stockankare som bärgades 1998 ur Mörtviken och som härrör från varvstiden. Läs mera ►

Infart till varvet (Fotograf: okänd)

Namnlöst (9)
Namnlöst (10)
Namnlöst (11)Om Ekensbergs varv..


Läs mera 

Copyright © 2003 - 2024 All Rights Reserved Utkiksbacken21.sE