Gröndalsskolan

 Är en lågstadieskola från 1950-talet med tillhörande vaktmästarbostad, mellanstadieskola med matsal från mitten av 1960-talet. Gymnastiksalsbyggnad även innehållande trä- och metallslöjd, uppförd på 1970-talet.

Skolan är placerad på en isolerad höjd ovan Essingeleden i stadsdelens norra del. Fastigheten är till största delen omgiven av kraftiga branter med naturmark. Skolan nås från öster via en asfalterad gångväg som kantas av små lövträd och buskar. 

Vid infartsvägen är vaktmästarbostaden placerad och omges av gårdsmark med planteringar samt en gårdslekplats. Själva skolgården ligger på tomtens södra del och ramas in av skolbyggnadernas tre längor samt gymnastiksalen. 


Fasighetbeteckning Blocket 32

Byggår 1954

IMG 5383
IMG_5383
bild 227
bild 226
bild 225
bild 222
bild 224
bild 221
bild 220
bild 218
bild 215
bild 214
bild 213
bild 212
bild 211
bild 209
bild 208
bild 207Gröndalskolan


Copyright © 2003 - 2024 All Rights Reserved Utkiksbacken21.sE