LM Eriksson

PB170038

LM Ericsson fabriksbyggnad blev bostadsrätter 2002


lmericsson

1876 öppnade Lars Magnus Ericsson en liten verkstad i Stockholm för att reparera telegrafutrustning. Samma år sökte Alexander Graham Bell patent på telefonen i USA. Lars Magnus Ericsson insåg snabbt att röstbaserad telekommunikation hade en enorm potential och att tekniken kunde förbättras. Han började utveckla och sälja sin egen telefonutrustning och fick inom loppet av några år i uppdrag att leverera telefoner och växlar till Sveriges första teleoperatör. Det dröjde inte länge förrän Stockholm var den telefontätaste staden i världen.


Monteringshallen i Gröndal uppfördes 1946-47 som monteringshall åt L M Ericsson av byggmästare Olle Engkvist. Arkitekter var Sven Backström och Leif Reinius, ett team som skapat flera av de kulturhistoriska byggnaderna i Gröndal.


Under 2002-2004 förvandlades Akterspegeln 24 till bostäder, idag inrymmer byggnaden 87 närapå unika bostadsrätter, allt från små studioettor till stora etagelägenheter med takhöjder upp till fem meter. Ett genomgående drag är studiokaraktären med fokus på de gemensamma ytorna, öppna planlösningar och nivåskillnader mellan kök och vardagsrum för extra rymd. 

Lme

2005 utsågs Akterspegeln 24 till årets bygge av byggindustrin.Byggnaden är grönklassad enligt Stadsmuseets antikvariska klasser, vilket ställt höga krav på bevarande av fasaderna. Balkonger, franska fönster och takterrasser har fått utföras med stor hänsyn till den ursprungliga stilen och i dialog med bland andra Skönhetsrådet, Stadsmuseet och Arkitekturmuseet. Arkitekt har varit Johanson Linnman Arkitekter AB. 

 

Copyright © 2003 - 2024 All Rights Reserved Utkiksbacken21.sE